Covid-19 informasjon  

Organisering og gjennomføring av matfestivalen vil i sin helhet være i samsvar med hva som er anbefalt av norske myndigheter. Det er stadig endringer i reglement og anbefalinger, noe vi følger nøye med på i samarbeid med andre arrangører i Norge. Prognosene i Norges gjenåpningsplan viser at de fleste enten er vaksinert eller har fått tilbud om vaksine innen festivalstart. 

 

Tiltak (foreløpige):

– Det vil være infoplakater med hygieneråd på festivalområdet og på nett
– Alle gjester får tildelt eget bord
– Vi vasker av border, stoler og menyer etter bruk, samt andre utsatte områder 
– Utstillere, servitører og kokker vil bruke latex-hansker 
– Det vil være Antibac tilgjengelig på strategiske steder.
– Kontanter er ikke akseptert som betalingsmiddel. Varmmat for servering bestilles enkelt med telefonen, og maten serveres til bordet som på en restaurant. Alle besøkende på arrangementer må sitte ved bordene.

Som gjest ber vi deg om holde deg hjemme dersom du ikke føler deg bra, befinner deg i risikogruppen, eller nylig har vært på reise til steder med høy smittefare.Tenk på folk rundt deg og hold avstand til andre om dette er anbefalt på festivaldagene. 

Vask hendene ved anledning. Og ikke minst, husk å ta vare på hverandre!

Her er offisielle lenker til nasjonale og lokale myndigheters informasjon og status rundt koronavirus:

https://www.fhi.no/https://

www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

https://tinn.kommune.no/korona-informasjon

Spørsmål og svar

Går Rjukan Matfestival som planlagt i 2021?

Vi er innstilt på at festivalen skal gå som planlagt 15. – 18. juli 2021. Dersom Rjukan Matfestival 2021 dessverre må avlyses på grunn av den pågående pandemien, vil billettkjøpere få full refusjon.

Fremdriften og planene i i korona-vaksineprogrammet tilsier at risikogrupper og vesentlige deler av befolkningen vil være vaksinerte før festivalstart, 15 juli 2021.
 

Vi har erfaring og kunnskap fra liknende utendørs arrangementer i Oslo – som i korona-perioden har gått veldig bra. I tillegg har vi jobbet tett med andre matfestivaler for å skaffe oss innsikt og finne gode løsninger på hvordan man kan arrangere festival uten at det går på bekostning av smittevern.

Vi er av den oppfatning at matfestivalen kan arrangeres i trygge rammer, og at det er en ekstra sikkerhet at festivalen først og fremt er et utendørsarrangement.

Hvilke smittevernstiltak vil festivalen gjennomføre?

Det settes opp et stort skilt ved inngangen til festivalen som beskriver og illustrerer hvordan vi best unngår smitte i henhold til gjeldende regler og råd fra myndighetene. 

Det vil være infoplakater om hygieneråd i samsvar med gjeldene myndigheters krav og anbefalinger på festivalområdet. Vi vasker av border, stoler og menyer etter bruk, samt på områder som kan være mye utsatt.

Utstillere, servitører og kokker vil bruke latex-hansker. Det vil være Antibac på strategiske steder på området. Kontanter er ikke akseptert som betalingsmiddel. Mat og drikke bestilles gjennom en app, og serveres til bordet. Det vil også være salg av munnbind og antibac i festivalområdet. I tillegg vil det være vakthold som passer på at reglene blir overholdt når festivalen pågår.

Det blir også fokus på dette i sosiale medier og på våre nettsider i dagene før festivalstart basert på myndighetenes anbefalinger i den aktuelle tidsperioden.

Når blir avgjørelsen tatt på om det blir festival?

Det er en avgjørelse som til slutt vil tas av sentrale myndigheter, og som vil avhenge av utviklingen i korona-pandemien og vaksineprogrammet. Vi forholder oss 100% til hvilke råd og retningslinjer som blir gitt fra myndighetene. Vil krysser fingrene for at pandemien når snart tar en slutt.