SPONSOR

Bravida

Til bedrifer og private

Du trenger kun en leverandør

Du trenger bare en leverandør. Bravida utfører både små og store prosjekter, og hjelper til med drift og vedlikehold av dine tekniske installasjoner.

Bravida utfører alle typer elektroinstallasjoner, store som små, – uansett om det gjelder kontorer, boliger, sykehus, industri eller store infrastrukturprosjekter. Vi installerer elektroløsninger både i eksisterende bygninger og nybygg.

Gjennom regelmessig service av elektroinstallasjoner kan du unngå både avbrudd og andre kjedelige overraskelser. Bravida går gjennom fordelinger , belastningsfordeling, koblingsbokser, kabling og den elektriske standarden i bygningen. Feil i elektroinstallasjoner er ofte skjult, og det er ikke alltid man kan oppdage farene med øynene. Gamle eller defekte elektriske anlegg utgjør en stor brannfare, og kan medføre store kostnader i form av høyt strømforbruk eller overraskende stømbrudd.

Når vi trimmer, finjusterer og får alt til å fungere, kan du oppnå store besparelser.

Bravida hjelper til med alle typer rørinstallasjoner, store som små. Det kan dreie seg om enkle installasjoner, for eksempel i boliger eller kontorer, eller mer kompliserte installasjoner for industrier, sykehus eller svømmehaller.

For Bravida handler rør om smarte løsninger som alltid fungerer. Vi hjelper også til med å redusere vann- og energiforbruket når dette er mulig – for eksempel gjennom innregulering av varmesystemer, overgang til nye energieffektive pumper og utskifting av termostater.

Vi oppholder oss innendørs 90 prosent av tiden. På tross av det snakker vi nesten bare om luften ute som vi puster inn. Frisk luft innendørs koster lite og betaler seg raskt. Når luften er bra, har vi det bra. Vi presterer bedre, blir mer effektive og trives bedre.

Bravida har også utviklet spesialtilpassede ventilasjonsløsninger for blant annet sykehus, idrettshaller og kjøpesentre, samt for høyteknologiske industrier.