Samarbeidspartner

Tinn sparebank

Bank, finanisering- og forsikring

En bank med historie…

Tinn sparebank ble stiftet i 1858. Fra starten het banken Atraa og Mæls sognes sparebank, med tilholdssted først på Nørstegård i Atrå og deretter Sigurdsrud og Tollnes.

Den 24. september 1910 åpnet banken en filial på Rjukan i et lokale i Lofthusgården med Ole S. Berge som sjef.  Lofthusgården er det området hvor hvor Rjukan Hotell nå ligger. Våren 1914 kjøpte banken «en på Rjukan Torvs nordvestre hjørne beliggende tomt» av Rjukanfos for kr 4.000,-

Våren 1915 kunne banken ta sine nye lokaler i bruk. Bygget ble tegnet av byggmester Karl Dahl og kostet kr 50.456,-. Bygget er senere ombygget flere ganger, sist i 2001, da det eksteriørmessige igjen ble tilpasset det opprinnelige bygg.

Bankens navn ble i 1926 endret til Tinn Sparebank og hovedsetet ble i 1965 flyttet til Rjukan samtidig som kontoret på Sigurdsrud ble nedlagt.

Den 24. august 1965 fusjonerte banken med Hovin Sparebank og den 15. august 1967 med Rauland Sparebank.

Tinn Sparebank er i dag en moderne sparebank som utfører alle typer av bank, finansierings- og forsikringstjenester.