Priser, reglement og søknadsskjema

Velkommen som utstiller på Rjukan Matfestival. Her finner du informasjon om priser, reglement og søknadsskjema for 2023.

Reglement

1. I dette dokumentet finner du/dere det samlede regelverk for utstillere på Rjukan Matfestival. Utstilleravtalen er bindende. Utstilleravtalen er ikke gyldig før den er undertegnet. Rjukan Matfestival er avhengig av forutberegnelighet, noe vilkårene i utstilleravtalen reflekterer. Formålet er å levere en best mulig tjeneste for utstillere og publikum, og skape en levedyktig matfestival. Alle priser er eks mva.

2. Utstiller faktureres kr 5.000,- i utstilleravgift inkludert en pakke standardutstyr (se pkt. 10). Betalingsfrist er 10. juni 2023. Det gis ikke adgang til stand dersom ikke fullt avtalt beløp er betalt innen festivalstart. Det er mulig å dele utstillertelt på Bondens Marked, og utstilleravgiften deles i tilfelle på to.

3. Arrangøren forbeholder seg retten til å kunne avlyse eller endre formatet på arrangementet. Om festivalen blir avlyst eller endret slik at utstiller ikke kan delta, vil innbetalt beløp bli refundert til utstiller. 

4. Dersom utstiller kansellerer utstilleravtalen i perioden 1. juni til 1. juli 2023, vil 50 prosent av avtalt beløp refunderes. Om utstiller trekker seg fra utstilleravtalen i perioden 1. juli til 15. juli 2023, må 100 prosent av avtalt beløp betales.

5. Arrangør stiller med betalingsløsninger dersom det er ønskelig (kortbetaling, VIPPS m.m.) og all omsetning fra salg på matfestivalen går inn på en sperret konto i Tinn Sparebank med ansvarlig regnskapsfører for kontroll og utbetaling av salgsomsetning minus avgifter for betalingsløsninger (ca 2,5%).

6. Utstiller betaler 0 prosent provisjon av omsetningen eks. MVA til arrangør. 

7. Arrangøren forbeholder seg retten til å fordele plassering av salgsbodene.

8. Fremleie av stand er ikke tillatt.

9. Det er ikke tillatt for utstillere å ha egne sponsorer foruten om inntekter generert fra salg av produkter.

10. Utstillerne får tildelt følgende standardutstyr: betalingsterminal (om ønskelig), telt, bord, stativer, oppbevaringskasser, brannslukkingsapparat m.m. Bruk av eget utstyr som nevnt i dette punktet kan tillates etter avtale med arrangøren

11. Arrangøren ønsker at festivalen skal presentere et bredt mattilbud basert på lokale og regionale mattradisjoner og at produktene og matrettene holder en høy kvalitet. Utstillere må informere arrangøren om matretter og produkter som ønskes utstilt innen 1. mars 2023. Alle utstillere av mat for servering er pliktig å tilby en smårett/smakebit («festivalrett») med maks pris kr. 50,-. Arrangøren forbeholder seg retten til å ta den endelige avgjørelsen med tanke på utvalget.

12. Utstiller må ha alle godkjennelser fra Mattilsynet når det gjelder tilvirkning av mat før og under arrangementet. Virksomheten må være meldt og registrert (godkjent) av lokalt mattilsyn.

13. Arrangør forbeholder seg retten til å stenge salgsboder som ikke følger innmeldt konsept, retningslinjer eller regler gitt av arrangør eller off. myndigheter.

14. Salgsbodene skal holde åpent i åpningstidene som er fastsatt av arrangøren. Torsdag, fredag og lørdag fra kl. 10 – 22, søndag kl. 10 – 15. “Bondens marked” stenger kl. 17 på torsdag, fredag og lørdag.

15. Markedsføring skal skje inne i egen salgsbod. Markedsføring og profilering i salgsbod skal utføres i samarbeid med arrangøren. 

16. Utstiller må selv sørge for transport, montering og demontering, pakking og bortkjøring av varer og utstyr innenfor tidsrom gitt av arrangøren. Parkering av kjøretøy er ikke tillatt innenfor festivalområdet og anvises til bestemte plasser.

17. Arrangøren sørger for opp- og nedrigg av salgsbod, samt for infrastruktur som strøm, vannforsyning og renovasjon.

18. Utstiller sørger for at det er rent og ryddig i salgsboden og området rundt både under og etter festivalen. Alt utleieutstyr skal være rengjort før tilbakelevering.

19. Dersom kommunen pålegger ekstra rengjøring eller utbedring av dekke i salgsbod, vil utstiller bli direkte belastet.

20. Infrastruktur bestilles (vederlagsfritt) på eget skjema.

21. Ekstrautstyr arrangøren tilbyr for utleie (utover standardutstyr) bestilles på eget skjema.

22. Arrangøren vil ha enerett på servering av alkohol i eget inngjerdet område på matfestivalen. Publikum har anledning til å bestille mat for servering fra de ulike utstillerne inn på området.

23. Instrukser og anvisninger fra myndigheter og arrangør må følges nøye.

24. Utstiller må selv dekke nødvendig forsikring av eget utstyr (utstyr som er leiet av arrangøren er forsikret av arrangøren).

25. Utstiller er ansvarlig for skader som påføres personer, bygninger, innredninger, anlegg, underlag/dekke o.l.

26. Arrangøren dekker ikke tap eller tilbakebetaling av utlegg (leie, avgifter o.l.) i forbindelse med forhold som ligger utenfor vår kontroll, f.eks. været, tredjemanns- og leverandørers handlinger, force majeure o.l. I alle tilfeller kan det ikke kreves erstatning for indirekte tap.

27. Arrangøren dekker ikke tap i forbindelse med tyveri, skadeverk, sabotasje o.l.

28. Ved tvister partene selv ikke klarer å løse ved forhandlinger, vedtas Aust-Telemark Tingrett som rett verneting.

 

Søknad - Utstiller

10 + 4 =